Бравар-заваривач

Датум објаве: 21.06.2023.

Бравар Ниво сложености: III, трогодишња стручна школа


Стручне квалификације:

 • Планира, припрема, изводи и вршу провјеру квалитета обављеног посла;
 • Рационално користи средства рада, енергију, материјал и вријеме;
 • Посједује одговарајућа знања за читање и разумјевање техничких цртежа и технолошке документације;
 • Припрема дневне извјештаје о производњи и елементе калкулације;
 • Комуницира са сарадницима, поручиоцима и странкама, поштујући принципе пословне културе;
 • Познаје и придржава се одредби и начела стандарда квалитета;
 • Поштује принципе естетике у обликовању призвода од метала;
 • Познаје и адекватно користи разноврсне материјале који се користе при изради металних конструкција и металних занатских производа;
 • Кроји и реже материјале који се користе при изради металних конструкција и металних занатских производа;
 • Изводи спајање материјала заваривањем (електро-лучно и ЦО2 заваривање), лемљењем и закивањем;
 • Изводи површинску заштиту производа бојењем и лакирањем;
 • Врши монтажу стезних алата и алата за обраду метала пластичном деформацијом;
 • Рационално и адекватно употребљава одговарајуће резне, стезне и мјерне алате и приборе који се користе за монтажу алата;
 • Познаје технологију обраде спајањем, резањем, савијањем и заштите метала бојењем;
 • Води рачуна о заштити здравља људи и околине у складу са хигијенско – техничким, противпожарним и другим мјерама заштите

Опис послова:

ЗаваривачБравари израђују дијелове металних конструкција, обрађују лимове, металне профиле и цијеви те изводе разне монтажне радове на грађевинским објектима. Завршни производи браварског посла јесу: ограде, метални прозори и врата, метални намјештај, дијелови постројења.Бравари који су запослени код занатлије  или имају властиту занатску радњу израђују малосеријске металне предмете или дијелове склопова. Зависно о врсти завршног производа, бравари обављају ове радне операције: зацртавају, ручно или машински режу, равнају, турпијају, ручно или машински савијају, брусе, кују, буше, ручно или машински нарезују навоје, варе поступком електрозаваривања, монтирају склопове, оштре различите алате, боје темељном бојом. У раду употребљавају разноврстан алат и машине чекиће разне тежине, пилу за жељезо, турпије, метар, помично зацрткано мјерило, микрометар, угломјер, ручну електричну бушилицу и др.

Заваривачи и резачи пламеном користе плински пламен или електрични лук да би резали метал или повезивали металне дијелове у једну цјелину. Заваривачи могу вршити и припрему металних дијелова за даљу обраду. Заваривачи спајају металне дијелове поступком загријавања. Због чврстоће заварених спојева заваривање се примјењује у бродоградњи, мостоградњи, у аутомобилској индустрији, у изградњи рафинерија и нуклеарних погона. Заваривачи свој посао обављају према одговарајућој техничкој документацији. Документацијом су одређени начин заваривања, алат, машине и заштитна средства. Поступак заваривања зависи о материјалу који се вари и сврси предмета који се обрађује. Заваривање се ради углавном електричним луком (електрично заваривање) и плином (аутогено заваривање), а постоји и електроотпорно заваривање. При заваривању електричним луком и плином додаје се спојни материјал електрода. Често се користе и машине за заваривање. Тада заваривачи управљају њима и надзиру поступак. Тај се примјењује углавном код већих серија истих завара. Међутим, будући да је ријеч о великом броју предмета за обраду и доста строгим технолошким захтјевима, заваривачи у раду машинама за заваривање морају бити крајње опрезни, а велика је и њихова одговорност за израђено.

 

Наставни план и програм