Медицински техничар

Датум објаве: 21.06.2023.

Медицински техничар Ниво сложености: IV степен, четворогодишња стручна школа

Стручне квалификације:

 • успјешно пружа здравствену његу у општим и специјалним болницама, поликлиникама и клиничким установама;
 • оспособљен за рад у примарној здравственој заштити с аспекта превентивне, куративне и рехабилитацијске медицине;
 • оспособљен за рад у клубовима за масовне хроничне и незаразне болести и болести зависности;
 • оспособљен за рад у домовима за напуштену дјецу и дјецу с посебним потребама;
 • оспособљен за рад у домовима за стара и изнемогла лица;
 • оспособљен за рад у институцијама за здравствено-социјалну заштиту осјетљивих популационих група;
 • успјешан у раду у хуманитарним установама и организацијама (Црвени крст, Каритас, Црвени полумјесец, Љекари без граница, Љекари свијета);
 • успјешно асистира љекару у припреми и извођењу једноставнијих медицинско-техничких захвата;
 • учествује у тимовима за психичку, физичку, социјалну и професионалну рехабилитацију болесника;
 • проводи једноставније масаже и вјежбе ради спречавања компликација дуготрајног лежања (болничка и ванболничка њега болесника);
 • оспособљен за асистенцију љекару у стоматолошкој ординацији;
 • оспособљен за рад у тиму породичне медицине (промоција здравља и пружање здравствене његе);
 • оспособљен за рад у медицинској статистици;
 • утврђује потребе појединца (здравог и болесног), његове породице и група са здравственом његом;
 • планира и проводи (самостално и у тиму) активности усмјерене ка
 • рјешавању здравствених проблема;
 • посматра стање болесника (изглед, опште стање, понашање и виталне функције);
 • проводи личну хигијену и хигијену околине болесника (купање, прање и мијењање положаја);
 • врши храњење (природним путем, назогастричном сондом, гастростомом, храњивом клизмом);
 • брине о прибору за његу болесника и за медицинско-техничке захвате (преглед, претраге, дијагностички захвати);
 • припрема инструменте, апарате и документацију за медицинско-техничке захвате које изводи љекар;
 • припрема и врши једноставније медицинско-техничке захвате (клизма за чишћење, катетеризација и испирање);
 • врши припреме за трансфузију крви (прибор, документација);
 • припрема и изводи стерилизацију;

Опис послова:

Медицински техничарМедицинске сестре, заједно са љекарима, раде на подручу унапређења здравља болесних и здравих особа, спречавања болести, лијечења и  рехабилитације као и очувању здравља. Здравствену његу обављају самостално или као чланови здравственог тима. Њихови су пацијенти дјеца, одрасли и старци. Раде на врло различитим радним мјестима од патронаже до јединица интензивне његе некад самостално, некад у тиму, а некад помаћу љекарима. Неке сестре баве се углавном пружањем сестринске заштите, а друге организацијом или наставом. Због свега тога постоје велике разлике у пословима различитих сестара. Но, оно што је заједничко свим сестрама јест системски приступ откривању и рјешавању здравствених проблема из њиховог дјелокруга. Оне посматрају и процјењују физичко и психичко стање те понашање својих пацијената. Тако препознају потребе за сестринском заштитом и обезбје|ују важне податке љекарима за препознавање и праћење тока болести. Утврђују ризике за здравље те могућности пацијената и њихових породица за активно судјеловање у њези и лијечењу. На основу свега тога планирају, проводе и оцјењују успјешност сестринске бриге. Највише сестара ради у болницама. Оне помажу својим пацијентима у ублажавању, рјешавању и подношењу проблема које имају због болести, прописаних претрага, начина лијечења, боравка у болници и одвајања од породице. Сестре у болницама могу радити и у дијагностичким ординацијама нпр. за алерголошка испитивања или ендоскопије, на одјељењима за хитан пријем болесника, у операцијским салама итд. Данас има све више установа за његу и рехабилитацију у кући, а многе од њих као облик приватне праксе оснивају сестре. Сестре које су запослене у тим установама раде у болесниковој кући. Њихов је посао врло сличан послу болничких сестара, укључујуђи и многе поступке који су се некада проводили искључиво у болницама ињекције, инфузије, лијечење кисиком итд.

У примарној здравственој заштити запошљавају се патронажне сестре с вишом тручном спремом. Оне посјећују своје пацијенте у њиховој кући. Раде највише с трудницама, младим мајкама и обољелима од хроничних болести. Подучавају њих и чланове породице о здрављу и болести, њези дјетета, брину се за болесне и немоћне у кругу породице итд. Сестре могу радити с љекарима у разним ординацијама гдје припремају пацијенте и помажу при претрагама те самостално проводе неке медицинске поступке дају ињекције, узимају узорке за претраге и превијају ране. Мањи број сестара ради у службама за хитну медицинску помоћ, а неке изван здравства, нпр. у домовима пензионера и дјечијим обдаништима.

 

Наставни план и програм