Трговац

Датум објаве: 21.06.2023.

Трговац Ниво сложености: III, трогодишња стручна школа


Стручне квалификације:

 • стиече теоријске, практичне, опше и личне квалификације из области трговине;
 • практично примјењује стечена знања и на тај начин јача везу између тржишта рада и образовног система;
 • припрема се за мијењање занимања и специјализацију и оспособљава се за перманентно образовање;
 • познаје и придржава се начела стандарда квалитета;
 • познаје декларацију, марку производа, амбалажу, паковање, складиштење и транспорт робе;
 • познаје састав, хранљиве вриједности и начине конзервисања прехрамбених производа, намјерница биљног и животињског поријекла и пића;
 • познаје текстилну и кожарску робу, производе хемијске индустрије, пластичне масе и гуму, вјештачка ђубрива и пестициде;
 • стиече одређена знања о организацији продавнице, малопродаји и велепродаји, инструментима за мјерење тежине и техничким уређајима у продавници каса;
 • разликује улогу и профил продавца у различитим типовима продавница;
 • овладава техником непосредне продаје робе, начином плаћања, благајничком документацијом, снабдијевањем продавнице робом, формирањем малопродајних цијена, пословном кореспонденцијом;
 • прати прописе у трговини и упознаје се са поступком инвентарисања и контроле у продавници;
 • стиече знања о функцијама, подјели и структури трговине, трговинској мрежи на велико и на мало, тржишту и трговини;
 • самостално израђује калкулацију цијене трговинске робе;
 • стиече вјештине из области рачунарских система и рачунарских комуникација;
 • стиече личне и друштвене квалификације: комуникација, пословна култура, тимски рад, флексибилност, сарадња, одговорност.

Опис послова:

ТрговацТрговци (продавачи) су запослени на свим мјестима гдје се продаје роба. Продавнице купцима нуде ципеле, одјећу, храну, козметичке производе, рачунаре, аутомобиле итд. Но без обзира на то коју врсту производа продавница нуди, главни задатак трговца (продавача) свугдје је исти. Продавач настоји прије свега  заинтересирати купца за производе које продаје. При тому описује купцу особине производа, показује му како се производом рукује и упознаје га с различитим могућностима његове употребе. Показује и различите моделе, боје или величине производа. Упознаје купца с цијенама производа и могућностима плаћања. У настојању да прода робу, продавач љубазно и стрпљиво разговара с купцем, показује му разне производе и објашњава предности пред осталим сличним производима на тржишту. Укратко,вјештом комуникацијом настоји га наговорити на купњу. Осим што послужују купце, продавачи преузимају, прегледавају и разврставају робу. Дио робе стављају на полице у продајном простору, а одређене количине робе размјештају у складишне просторе. Кад се роба с полица прода, продавачи из складишта донесу нову робу и уредно је послажу по полицама. Да би очували квалитет производа, продавачи посебно пазе да се роба излаже, чува и складишти у
складу с упутствима и препорукама произвођача. Зато продавачи неке производе стављају у фрижидере (нпр. млијечне и месне производе), неке на суха мјеста (сол, детерџенте, хемикалије), неке на тамна мјеста (лијекови, хемикалије). У продаваоницама у којима купци сами с полица узимају робу коју желе купити (самопослуживањима) продавач помаже купцу у избору робе и упућује га на којој полици може наћи тражени производ.

 

Наставни план и програм