Механичар хидраулике, пнеуматике и мехатронике

Датум објаве: 21.06.2023.

Ниво сложености: III, трогодишња стручна школа

 

Стручне квалификације:

  • врши преглед, монтажу и поравку хидрауличких и пнеуматских система;
  • врши преглед, монтажу и поравку хидрауличких и пнеуматских компоненти;
  • дијагностицира квар у систему;
  • планира, припрема, изводи и врши провјеру квалитета обављеног посла;
  • рационално користи средства рада, енергију, материјал и вријеме;
  • посједује одговарајућа знања за читање и разумијевање техничких цртежа и технолошке документације;
  • комуницира са сарадницима, поручиоцима и странкама, поштујући принципе пословне културе;
  • познаје и придржава се одредби и начела стандарда квалитета;
  • рационално и адекватно употребљава приборе, уређаје и алате који се користе у процесу поравке, ремонта и монтаже хидрауличких и пнеуматских система;
  • води рачуна о заштити здравља људи и околице у складу са хигијенско-техничким, противпожарним и другим мјерама заштите.

Опис послова:

Механичар хидраулике, пнеуматике и мехатронике ради на испитивању и дијагностици кварова на хидрауличким, пнеуматским и мехатроничким системима машинско-енергетских компоненти и склопова, отклањању утврђених кварова на наведеним системима, те врши потребна подешавања и периодично одржавање наведених система.

Такође, баве се програмирањем и одржавањем индустријских рачунара и опреме који се користе за управљање и регулацију на разним машинама и опреми. Средишња и интегришућа компетенција овог занимања је обједињавање послова сервисирања и одржавања машина и индустријске опреме.

Механичари хидраулике, пнеуматике и мехатронике треба да познају функционисање различитих хидрауличких, пнеуматских и махатроничких компонената. Такође, потребно је да познају начине повезивања компонената у склопове са јасном дефиницијом њихове функције, са начинима монтаже и демонтаже.

Посљедњих година биљежи се нагли пораст привлачности и стварних потреба послодаваца за овим занимањем, због пораста примјене савремених технологија у индустријској производњи са све већим нивоом примјене аутоматизације.

 

Наставни план и програм