Мисија и визија школе

Датум објаве: 20.06.2023.

МИСИЈА

ЈУ Средњошколски центар Челинац је школа са дугом традицијом која настоји да буде центар васпитно-образовних али и културних, спортских и осталих јавних дешавања у својој средини. Свој рад заснива на стручном кадру, квалитетном и уравнотеженом образовању и васпитању заснованом на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођеним  узрасним и личним образовним потребама сваког ученика. Наш циљ је да се дужности, права и обавезе једнако односе на све професоре, ученике и родитеље, те да будемо заједница која учи у позитивном и толерантном окружењу.

Мисија наше школе је да постане центар васпитно-образовног, културног и духовног развоја ученика и наставника, и да задовољи потребе ученика у стицању општих и стручних компетенција. Основни принципи су подстицање личног развоја сваког ученика и наставника, развијање савремених процеса усвајања знања, подстицање креативности код ученика и наставника и стварање личности способних за тимски рад, са развијеним социјалним вjештинама и свијешћу о правима и одговорностима. Наша мисија је да  ученицима  кроз знања и вјештине, дамо снагу и мудрост да мијењају свијет на боље.

Наша школа треба да постане мјесто континуираног усавршавања свих учесника васпитно-образовног процеса, који његују међусобно разумијевање и уважавање, толеранцију и право на различитост. У овој захтијевној и амбициозној мисији можемо успјети само уз помоћ и сарадњу родитеља, шире локалне заједнице и отворене комуникације између свих субјеката.

 

ВИЗИЈА

Са визијом да наша школа треба да постане мјесто гдје ће се рађати нове идеје, унаприједити знање, његовати ненасилна комуникација и добри међуљудски односи, желимо да охрабримо  ученике и родитеље да се придруже у заједничким напорима и да заједнички подијелимо успјех. У наредном периоду желимо да стварамо добру атмосферу и међуљудске односе, мотивишемо ученике како би остварили што боље резултате у наставним и ваннаставним активностима. Желимо да развијамо професионалне компетенције и способност руковођења, да нивоом опремљености наставним средствима пратимо научно технолошки развој и побољшамо материјално-техничке услове за рад школе, чиме ћемо достићи још виши образовни ниво,  унаприједити наставу и учење повећањем одговорности запослених и ученика.

Радићемо на побољшању услова за теоријски и практични рад, опремањем кабинета и учионица и осигурању услова за успјех сваког ученика, наставника, стручног сарадника и запосленог у школи.

Примјеном различитих начина учења и користећи све предности модерних информационих технологија желимо да формирамо паметне и јаке младе личности, пуне нових идеја, знања и вјештина, спремне за рад у струци,  наставак школовања  и даље путовање кроз живот.  Ученици и наставници наше школе до сада су биљежили бројне успјехе и постизали одличне резултате у различитим пољима друштвеног и приватног живота, а наш је циљ да тако  наставимо и у будућности.

Наша школа треба да постане:

  •  мjесто у коме раде стручни и креативни наставници отворени за континуирано  усавршавање и тимски рад;
  • мjесто у које ученици радо долазе јер је настава у њој савремена, квалитетна и прилагођена њиховим потребама и интересовањима;
  • отворена за нове идеје, размјену и сарадњу;
  • чиста, пријатног изгледа, модерна и опремљена савременим наставним средствима;
  • мjесто у коме су односи културни, толерантни, сараднички и подржавајући а руковођење јавно, праведно, подстицајно.

Основни принципи су подстицање личног развоја сваког ученика и наставника, развијање савремених процеса усвајања знања, подстицање креативности код ученика и наставника и стварање личности способних за тимски рад, са развијеним социјалним вјештинама и свијешћу о правима и одговорностима.