Техничар рачунарства и програмирања

Датум објаве: 21.06.2023.

Техничар рачунарства и програмирања Ниво сложености: IV, четверогодишња стручна школа


Стручне квалификације:

 • познаје грађу рачунара;
 • познаје основне мрежне протоколе;
 • познаје функције и основе рада са рутерима и осталом мрежном опремом;
 • врши детекцију и дијагностику кварова;
 • врши монтажу, контролу, подешавање, тестирање и одржавање рачунарске опреме и система;
 • врши инсталацију системског и корисничког софтвера;
 • користи софтвер за канцеларијско пословање и презентацију података;
 • програмира на једном од програмских језика;
 • познаје основе SQL (Structured Query Language),
 • користи се системом за управљање релационим базама података  (RDBMS Relational Data Base Management System);
 • познаје сигурност рачунарских система;
 • програмира у једном објектно оријентираном програмском језику;
 • познаје основе администрирања мрежних сервера;
 • користи знања из аналогне, дигиталне и рачунарске технике обраде и пријеноса података.

Опис послова

Техничар рачунарства и програмирањаТехничар рачунарства ради на уносу и обради података, прилагођавању опреме за кориштење, врши мање поправке и прилагођавања рачунарских софтвера и хардвера. То значи да техничар рачунарства мора предвидјети појаву неког проблема и предузети све да се он не појави, али исто тако и ријешити проблеме који се појаве. Задужења оператора централних и периферних јединица зависе о величини система, врсти опреме која се користи те захтјевима и потребама послодавца. Техничар рачунарства и програмирања постављају начине управљања рачунаром и периферним јединицама. У том се послу руководе упутама припремљеним од програмера.

Техничар рачунарства на рачунарима, или у већим системима оператори периферних јединица, снабдијевају машине магнетским тракама, дисковима или папиром када је то потребно. Када рачунари раде, а то за веће системе може бити и 24 сата на дан, техничар рачунарства надгледа обавјештајну плочу рачунара и одговара на поруке које шаље рачунар те уноси податке за потребе обављања посла. Ако се појави порука о квару у систему, техничар рачунарства мора пронаћи гдје је проблем и ријешити га или прекинути програм. Техничари рачунарства периферних јединица припремају исписе и друге врсте излаза података за даљње кориснике.
Надаље, техничари рачунарства израђују пописе времена појављивања и узрока неисправности система у својој смјени како би се пратиле и отклониле систематске грешке. Могу надгледати и поучавати нове техничаре рачунарства те помагати програмерима при тестирању програма и уклањању програмских грешака.
С појавом рачунарских мрежа многи оператори почињу радити с особним рачунарима (PC рачунара). Данас све више организација има потребу за умрежавањем својих рачунара како би повећале продуктивност. У многим уредима и другим установама PC рачунари служе као центри (сервери) таквих мрежа. Такве рачунаре могу опслуживати корисници који раде у близини, но нека захтијевају надгледање и рад на њима 24 сата, што је посао техничара рачунарства.

 

Насавни план и програм