Историјат

Датум објаве: 01.04.2023.

Школа  је  основана  као  ЦЕНТАР  ЗА  УСМЈЕРЕНО  ОБРАЗОВАЊЕ  И  ВАСРИТАЊЕ „ ПРВИ  КРАЈИШКИ  ПРОЛЕТЕРСКИ  БАТАЉОН“ . Школске  1975/76. Године, након одлуке  регионалне  заједнице  за  средње  образовање  и  директора  средњих  школа  одлучено  је  да  се  иде  на  отварање  истурених  одјељења  из  Бања  Луке  за  следеће  струке: економска, управна, електро и металска струка.

Упис  у  прве  разреде  вршен  је  у  Бањој  Луци  са  назнаком  за  Челинац. Да  би  се  обезбиједио  упис  за  шест  одјељења. Настава  се  изводила  у  ОШ „ Милош  Дујић“ да  би  у  наредном  периоду  Средња  школа   добила  свој  објеката  који  је  био  без  фискултурне  сале  све  до  2003.године. Школске  1981/1982 године  школа  је  имала  23  одјељења  а  укупан  број  ученика  износио  је  761. По  подацима  ШКОЛСКОГ  ЉЕТОПИСА који  су  релевантни  то  је  највећи  број  ученика  у  историји  школе.

1984. године  биљежи  се  податак  о  проблемима  уписа  у  нову  школску  годину. Имајући  у  виду  податке  сајта  Општине  Челинац  о  броју  становника  1971.  број  становника  износио  је  17 430, 1981. године  18354, 1991. износио  је  18713, а  задњи  податак  о  броју  стновника  је  из  2013.  године  и  износио  је  15 117  становника.

Преглегом  Љетописа  утврђено  је  да  је  школа  кроз  45  године  постојања  уводила  многобројне  струке  и  занимања  као  што  су: дрвопрерађивачка, шумарска, грађевинска, текстилна,ветеринарски  техничар  , и  друга, од  којег  се  најдуже  задржала  текстилна  струка, која  је  била  условљена  животом  и  радома  „Свиле  Челинац“.

Од  1984.  година  па  до  2000.године  број  ученика  значајно  пада.

 • 1984/1985. године  број  ученика  износи  433
 • 1986. године  број  ученика  износи  403
 • 1987.године  број  ученика  износи  461
 • 1988. године  број  ученика  износи  389
 • 1989. године  број  ученика  износи  361
 • 1990 . године  број  ученика  је  износио  357
 • 1991.године  број  ученика  је   износи  375

Од  1991.године  до  2011.године  број ученика  се  кретао  од  383  до  546.

Да  би  од  2012.године  евидентиран  значајан  пад  броја  уписаних  ученика.

 • 2012/ 2013. године  уписано  је  85  ученика  у  прве  разреде
 • 2013/ 2014. године  уписано  је  87  ученика  у  прве  разреде
 • 2014/ 2015. године  уписано  је  82  ученика  у  прве  разреде
 • 2015/ 2016. године  уписано  је  62  ученика  у  прве  разреде
 • 2016/ 2017 године  уписано  је  71  ученика  у  прве  разреде
 • 2017/ 2018. године  уписано  је  61  ученика  у  прве  разреде
 • 2018/ 2019. године  уписано  је  92  ученика  у  прве  разреде

Укупан  број  ученика 2012/ 2013. године  486,2013/ 2014. годинеукупан  број  ученика  439,2014/ 2015. године укупан  број  ученика 342,2015/ 2016. године укупан  број  ученика 283,2016/ 2017. године укупан  број  ученика 286  а  2017/ 2018. године укупан  број  ученика 236  ученика.

Број уписаних ученика у школској години 2018/2019.год. - 92 ученика