Техничар CNC технологија

Датум објаве: 21.06.2023.

 

Техничар CNC технологија Ниво сложености: IV, четверогодишња стручна школа

 

Стручне квалификације:

  • Пишу програме и раде на нумерички управљаним алатним машинама (струговима и глодалицама)
  • Са инжењерима машинства конструишу склопове машина, машинских постројења и машинске опреме
  • Цртају, моделирају, прорачунавају и оптимизирају машинске дијелове и склопове помоћу савремених софтвера
  • Баве се пословима везаним за пројектовање, градњу, употребу и одржавање алата и машина и разрађују технолошке поступке
  • Скицирају и прорачунавају различите елементе машина

 

Опис посова:

Техничар CNC технологијаТехничар CNC технологија ради на техничкој припреми, организацији производње, директној производњи, јединицама контроле квалитета и комерцијалним операцијама (набавка, продаја, складиште). Техничар CNC технологије ради на припреми техничко-технолошке документације – скицирању, састављању и развоју нацрта, избору материјала, изради листа материјала, утврђивању временских стандарда и састављању радних налога. Приликом припреме и управљања производњом, даје упутства и надзире производњу и/или лично учествује у обављању појединачних радних операција. Програмира и управља радом CNC машина, користећи рачунар и апликативне програме. У предузећима за обраду, у постројењима за одржавање и производњу машинских дијелова и уређаја, рукује класичним и нумерички контролисаним алатним алатима и ради на производњи машинских дијелова. Бави се и комерцијалним прорачунима,комуницира са клијентима, уводи их у асортиман, карактеристике производа, предлаже избор, и продаје производе. У области административног рада ради на писању извјештаја, обради радних налога, евидентирању инвентара, чувању складишне документације и архивирању документације.

Ради у металопрерађивачкој, дрвној и хемијској индустрији, бродоградњи, ауто и авио индустрији, као и у грађевинарству у областима производње и/или конструкције. Изразита је потреба на тржишту рада.

 

Наставни план и програм