Документа

Датум објаве: 20.06.2023.

ОПШТА АКТА

Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске"- Број 41/18)

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" - Број 92/20)

Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске" - Број 24/19)

Правилник о садржају и начину полагања завршног и матурског испита у средњим стручним и техничким школама ("Службени гласник Републике Српске" - Број 9/09)

Етички кодекс за раднике и ученике средњих школа ("Службени гласник Републике Српске" - Број 29/19)

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњим школама ("Службени гласник Републике Српске" - Број 17/19)

Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему Републике Српске (март 2019)

Правилник о извођењу екскурзија и излета ("Службени гласник Републике Српске" - Број 13/20)

Правилник о измјенама и допунама правилника о извођењу екскурзија и излета ("Службени гласник Републике Српске" - Број 72/22)

Правилник о начину образовања ученика код послодавца ("Службени гласник Републике Српске" - Број 65/19)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину образовања ученика код послодавца ("Службени гласник Републике Српске" - Број 12/21)

Правилник о плану уписа ученика у први разред средњих школа ("Службени гласник Републике Српске" - Број 30/22)